با توجه به برگزاری اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری حوزه سلامت صورت گرفت؛
چند انتصاب در حوزه امور مشارکتهای اقتصادی و هیات امنای ارزی
سید ابراهیم رئیسیون مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی و عضو هیات امنای ارزی با توجه به برگزاری اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری حوزه سلامت ، طی احکام جداگانه ای، مسئولین کمیته های مرتبط با برگزاری این همایش را منصوب کرد.
 دوشنبه ٢٥ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس مرکز حراست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب شد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر محمد توکلی را به سمت رییس مرکز حراست این وزارتخانه منصوب کرد.
 چهارشنبه ١٣ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور و بازرس ویژه وزیر بهداشت منصوب شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر محمد علی شریعتی را به عنوان مشاور و بازرس ویژه خود منصوب کرد.
 چهارشنبه ١٣ آبان ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی احکامی از سوی معاون فرهنگی، دانشجويی و امور مجلس ؛
دبیر و اعضاء هيأت مركزی نظارت بر شورای صنفی دانشجويان علوم پزشكی كشور منصوب شدند
معاون فرهنگی‏، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت طی احکام جداگانه‌ای دبیر و اعضاء هيأت مركزی نظارت بر شورای صنفی دانشجويان دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور را منصوب کرد.
 سه شنبه ٢١ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی احکامی از سوی مدیر‌کل فرهنگی وزارت بهداشت؛
دست‌اندرکاران هفتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت منصوب شدند
مدیر‌کل فرهنگی وزارت بهداشت طی احکام جداگانه‌ای دست‌اندرکاران هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور را منصوب کرد.
 سه شنبه ٢١ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور اجرایی معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس منصوب شد
معاون فرهنگی دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر محمد تاج فرد را به عنوان مشاور اجرایی خود در امور مجلس منصوب کرد.
 يکشنبه ١٩ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر مجامع ، شوراها و هیات های امنا منصوب شد
طی حکمی از سوی طاهر موهبتی معاون برنامه ریزی ، هماهنگی و امور حقوقی ، دکتر حسن امین لو مشاور وزیر به عنوان "دبیر مجامع ، شوراها و هیات های امنا " منصوب شد .
 سه شنبه ١٤ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
اعضای "کارگروه کشوری اقتصادی بهداشت " منصوب شدند
طی حکم مشترکی از سوی دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت و سیدابراهیم رئییسون مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی و عضو هیات امنای ارزی " اعضای کارگروه کشوری اقتصادی بهداشت " منصوب شدند.
 سه شنبه ١٤ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
عضو و دبیر کارگروه کشوری اقتصادی بهداشت منصوب شد
طی حکم مشترکی از سوی دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت و سیدابراهیم رئییسون مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی و عضو هیات امنای ارزی " دکتر حمید اسدی به عنوان عضو و دبیر کارگروه کشوری اقتصادی بهداشت " منصوب شد.
 سه شنبه ١٤ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر و اعضای هیات مرکزی نظارت بر شورای صنفی دانشجویان منصوب شدند
معاون فرهنگی دانشجویی و امور مجلس و رييس هيات مركزي نظارت بر شوراهاي صنفي دانشجويان طی احکام جداگانه ای دبیر و اعضای هیات مرکزی نظارت بر شورای صنفی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور منصوب کرد.
 يکشنبه ١٢ مهر ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسئول کمیته ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون آموزشی ، دکتر مسعود یاوری به عنوان مسئول کمیته ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی منصوب شد.
 چهارشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نماینده وزیر بهداشت در هیات های امناء منصوب شد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با توجه به ساختار جدید معاونت برنامه ریزی ، هماهنگی و امور حقوقی، مهندس طاهر موهبتی را به عنوان نماینده خود در هیاتهای امناء منصوب و اختیارات و مسولیتهای مربوطه را به وی تفویض کرد.
 چهارشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون برنامه ریزی و نظارت حوزه مشارکتهای اقتصادی منصوب شد
طی حکمی از سوی مشاور وزیر در امور مشارکت های اقتصادی و عضو هیات امنا ارزی، محمد جواد خسروی بعنوان معاون برنامه ریزی و نظارت حوزه مشارکتهای اقتصادی منصوب شد.
 سه شنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
اعضای شورای فنآوري­ سلامت منصوب شدند
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعضای شورای فنآوري­ سلامت را منصوب کرد.
 سه شنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس­ هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی­کشور منصوب شد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر محمد رضا فراهانی معاون فرهنگی دانشجویی و امور مجلس را به عنوان «رییس­ هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی­و خدمات بهداشتی، درمانی کشور» منصوب کرد.
 سه شنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون فنی و اجرایی حوزه مشارکتهای اقتصادی منصوب شد
طی حکمی از سوی مشاور وزیر در امور مشارکت های اقتصادی و عضو هیات امنا ارزی، دکتر حمید اسدی بعنوان معاون فنی و اجرایی حوزه مشارکتهای اقتصادی منصوب شد.
 دوشنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت ؛
رئیس دانشگاه علوم پزشكي دزفول منصوب شد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دكتر يوسف پريدار را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول منصوب کرد.
 يکشنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت ؛
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ابقاء شد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر محمدهادی ایمانیه را به عنوان رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شيراز ابقاء کرد.
 يکشنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی منصوب شد
معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی وتخصصی طی حکمی ، دکتر محمد عبدالهی را به سمت دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی را منصوب کرد.
 يکشنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
اعضای کارگروه کشوری اقتصادی درمان منصوب شدند
مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی و عضو هیات امنای ارزی طی احکام جداگانه اعضای کارگروه کشوری اقتصادی درمان را منصوب کرد.
 شنبه ٢١ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>