وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه داخلي اداره جلسات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي رشته هاي پزشكي

عنوان قانون:

متن قانون:

اداره جلسات شوراي آموزش پزشكي (از آيين نامه ها)

1- شورا طبق قانون دوبار در سال (در دهه دوم شهريور ماه و اسفندماه هر سال ) تشكيل ميشود كه برحسب تراكم دستور جلسات، يك يا دو روز زمان جلسه خواهد بود و جلسات فوق العاده بنابه پيشنهاد دبير شوراء و دعوت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي شود. در هر جلسه شوراء تاريخ و محل تشكيل جلسه بعد با توجه به محدودة زماني فوق الذكر پيشنهاد و به تصويب خواهد رسيد.
2 - برنامة زمان بندي شده (دستور جلسه) براي هر جلسه توسط دبير شوراء تدوين و شش هفته قبل از شروع جلسات براي اعضاء ارسال مي شود.
3 - مطالب مطرح شده در جلسه بر اساس بحث و اقناع بوده و دبير جلسه موظف است از مباحث تكراري جلو گيري و در وقت صرفه جويي نمايد . در صورتي كه هر يك از اعضاء جلسه تشخيص دهد كه به اندازة كافي در مورد مطلبي بحث به عمل آمده، پيشنهاد كفايت مذاكره را نموده و پس از رأي گيري و در صورت كسب رأي دوسوم، بحث در مورد موضوع مربوطه متوقف مي گردد.
4 - دانشكده هاي پزشكي مطالب پيشنهادي خود را همراه با بحث توجيهي جهت طرح در دستور جلسه حداكثر تا سه ماه قبل از تاريخ جلسه شوراء به دبيرخانه ارسال و دبيرخانه موظف است ظرف حداكثر چهار هفته دلايل عدم پذيرش پيشنهاد دانشكده جهت طرح در دستور جلسه را به دانشكده اعلام دارد . در غير اينصورت پيشنهاد مزبور از جمله موارد دستور جلسه خواهد بود.
5 - هر يك از اعضاء جلسه مي تواند پيشنهاد راي مخفي در مورد مسائل مورد بحث را داده و در صورت كسب راي دوسوم نسبت به آن موضوع مورد بحث رأي گيري مخفي به عمل آيد. حضور اكثريت نسبي اعضاء قانوني شورا در جلسه و كسب دوسوم آراء براي قانوني شدن هر پيشنهادي ضروري است.
6- كليه اعضاء طبق قانون موظفند در كليه جلسات شورا شركت نمايند و اسامي غائبين هر جلسه بعدًا قرائت مي گردد. در صورتيكه هر يك از اعضاء منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدون دليل موجه در دو نشست متوالي غيبت داشته باشند از عضويت شوراء حذف و فرد ديگري از طرف مقام وزارت به جاي ايشان منصوب ميگردد.
7- مصوبات شوراء تا دو سال قابل طرح مجدد نمي باشد مگر آنكه به تشخيص دبير شورااجراء آن به علت تصويب قوانين دچار اشكال شده باشد. اين آيين نامه از جلسة بعدي شوراء قابل اجرا و قانوني است (مصوب بيست و نهمين نشست شورا)
8- كليه مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي فقط شامل افرادي مي گردد كه پس از تاريخ تصويب، در آزمون ورودي مربوطه پذيرفته مي شوند مگر در مواردي كه ذكر آن در مصوبه خواهد آمد ( بند (2) سي و چهارمين نشست شوراء)
9- دبيرخانه شوراء موظف است كليه پيشنهادات ارائه شده براي طرح در شوراء را قبل از طرح از نظر حقوقي و تطبيق با مصوبات قبلي مورد بررسي قرار داده و پس از نظرخواهي و جمع بندي نظر اساتيد و كارشناسان مربوطه را نيز براي اطلاع شوراء ارائه دهد(بند «3» سي و چهارمين نشست شوراء).

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٣٨ / شماره خبر: ٤٣٠٤ / تعداد نمايش: 5126

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج