وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان المپيادهاي علمي و جشنواره هاي دانش آموزي در رشته هاي علوم پزشكي

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

در اجراي بند 3 ماده 2 آيين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورخ 18/8/1382 و به منظور پذيرش و تسهيل در ادامه تحصيل دانش آموزان برگزيده و خلاق اين آيين نامه تدوين و اجرا مي گردد. در اين آيين نامه به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اختصارا "شورا " اطلاق ميگردد.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

برگزيدگان المپيادهاي علمي كشوري بخش دانش آموزي و برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي و مسابقات معتبر بين المللي با ارائه گواهي معتبر مي توانند در دوره تحصيلي كارداني، كارشناسي پيوسته و دكتراي عمومي ( پزشكي، دندانپزشكي، و داروسازي ) به شرح ذيل بر گزيده شوند.
الف : دارندگان مدال طلاي المپيادهاي علمي كشوري در بخش دانش آموزي (رياضي – فيزيك – شيمي - زيست شناسي - و كامپيوتر ) بدون كنكور و به طور مستقيم در رشته مورد تقاضا (مازاد بر ظرفيت) پذيرفته شود.
ب: نفرات اول تا سوم برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي و مسابقات و جشنواره هاي علمي داخلي و بين المللي به شرط شركت در آزمون سراسري و كسب حدنصاب نمره علمي بر اساس توزيع امتياز مربوطه در رشته /محل مورد تقا ضا (مازاد بر ظرفيت ) پذيرفته شود.
تبصره 1: توزيع امتياز براي برگزيدگان مشمول بند ب ماده 1 به شرح ذيل مي باشد:
1-نفر اول كسب حد نصاب نمره علمي برابر 85 % آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته / محل
2-نفر دوم كسب حد نصاب نمره علمي برابر 90 درصد آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته /محل
3 نفر سوم كسب حد نصاب نمره علمي برابر 95 % آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته / محل
تبصره 2 : افراد مشمول اين ماده براي كسب پذيرش ورود به هر دوره تحصيلي بايدعلاوه بر مدارك مورد نياز اسناد دال بر برگزيده شدن خود را برحسب مورد به سازمان سنجش ارائه دهند . اين گواهي بايد در مورد المپيادهاي علمي به تأييد بالاترين مقام مسئول باشگاه دانش پژوهان جوان و براي جشنواره جوان خوارزمي به تائيد بالاترين مقام مسئول مر كز تحقيقات سياست علمي كشور رسيده باشد.
تبصره 3- سازمان سنجش دستورالعمل اجرائي نحوه پذيرش دانش آموزان موضوع اين ماده را ظرف مدت 3 ماه از طريق تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و پس از تأييد شورا به نحو مقتضي به اطلاع داوطلبان مي رساند.
تبصره 4: تشخيص اعتبار علمي مسابقات بين المللي و جشنواره هاي داخلي برحسب مورد بر عهده شورا مي باشد. شورا موظف است شاخص هاي مورد قبول بودن جشنواره هاي داخلي و مسابقات علمي بي نالمللي را تعيين و تصويب نمايد.
تبصره 5: هر داوطلب به ازاي هر بار برگزيده شدن در جشنواره ها و مسابقات عل مي مندرج در اين ماده فقط يك بار ميتواند از امتياز مربوط براي پذيرش استفاده نمايد تبصره 6: ساير مظاهر عملكرد استثنايي دانش آموزي با تصويب شورا، مي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهر همند گردند.
تبصره 7- در مواردي كه يك تيم در جشنواره ها و مسابقات علمي داخلي و بين المللي برگزيده شده باشد ارائه امتياز به نفرات اول تا آخر تيم بر اساس ضرايب مربوطه مشابه مقالات اعضاء هيأت علمي در آيين نامه ارتقاء دانشگاهها تعيين و توزيع مي گردد.
اين آيين نامه در 1 ماده و 7 تبصره تهيه گرديده و در تاريخ 7/10/1382در جلسه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا است.

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٢٤ / شماره خبر: ٤٠٨٣ / تعداد نمايش: 4034

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج