وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد در دانشگاههاي كشور

عنوان قانون:

متن قانون:

مقدمه (از آيين نامه ها)

در راستاي فرمايشات مورخ 5/8/1375 مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) مبني بر بهبود بخشيدن به برنامه هاي آموزشي و فرهنگي فرزندان و همسران معزز شاهد با (الويت خاص ) و با عنايت به مصوبه مورخ 13/7/1374 شوراي طرح و برنامه در خصوص تدوين آيين نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوي شاهد اين آيين نامه كه پس از تأييد ستادهاي مركزي شاهد، وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب ستاد برنامه ريزي در جلسه مورخه 4/11/1375 به تصويب نهايي شوراي طرح و برنامه امور فرهنگي فرزندان معزز شاهد رسيد از نيسمال اول سال تحصيلي 77-76 در كليه دانشگاههاي كشور قابل اجرا است لازم به ذكر است كه فرزندان و همسران معزز شاهد همانند ساير دانشجويان كشور از مزاياي آيين نامه هاي جاري نقل و انتقال وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي برخوردارند، لكن بدليل ضرورت حفظ انسجام و تجمع خانواده هايي كه در آنها يگانه فرزند ذكور يا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصيل در مراكز آموزش عالي مي شوند اين آيين نامه به صورت خاص براي اين قبيل خانواده ها از سوي شوراي طرح و برنامه امور فرهنگي شاهد تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

تسهيلات موضوع اين آيين نامه تك فرزندان ذكور و كليه فرزندان اناث و هم سران شاهد را در مقاطع مختلف تحصيلي در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور شامل مي شود. تبصره 1: ساير فرزندان معزز شاهد در صورت درخواست مي توانند از مزاياي آئين نامه هاي جاري نقل و انتقال وزارتين استفاده نمايند. تبصره 2- دوره هاي دكتراي تخصصي مشمول اين آيين نامه نخواهند بود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظفند در هر سال تحصيلي با درخواست انتقال دانشجويان شاهد مذكور در ماده (1) اين آيين نامه پس از ثبت نام و در ابتداي ترم و شروع سال تحصيلي خارج از ضوابط نقل و انتقال آيين نامه آموزشي موافقت نمايند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

حداكثر 2 درصد سهميه پذيرش در هر مقطع تحصيلي (كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي غير تخصصي ) در هر دانشگاه يا دانشكده تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت انتقال فرزندان و همسران شاهد جديدالورود موضوع ماده (1) در شروع هر سال تحصيلي اختصاص مي يابد. تبصره 1- در صورت عدم تكميل سقف 2 درصد توسط دانشجويان جديدالورود، حداكثر تا سقف 5% سهميه فوق به دانشجويان شاهد ورودي سالهاي قبل تخصيص مي يابد. تبصره 2- ملاك تعيين ظرفيت پذيرش هر مقطع تحصيلي دفترچه راهنماي آزمون سراسري، دفترچه هاي راهنمايي آزمون كارداني به كارشناسي، كارشناسي به كارشناسي ارشد سال ورود دانشجو مي باشد. تبصره 3- با توجه به محدوديت ظرفيت دوره دكتراي دندانپزشكي سهميه انتقالي دانشجويان شاهد در اين دوره تحت هر شرايطي از 2 درصد تجاوز نخواهد كرد، بعبارت ديگر در صورت عدم تكميل و استفاده از سهميه 2 درصد رشته هاي پزشكي و داروسازي مازاد سهميه اين رشته ها قابل استفاده در رشته دندانپزشكي نخواهد بود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

افراد واجد شرايط با تأييد و معرفي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و از طريق معاونتهاي ذيربط در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه مقصد معرفي خواهند شد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

اين آيين نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاريخ 4/11/1375 به تصويب رسيد.

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٤:٢٧ / شماره خبر: ٤٠٢٨ / تعداد نمايش: 8749

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج