وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه داخلي نحوه اداره جلسات شوراي آموزش علوم پايه پزشكي،‌بهداشت و تخصصي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

جلسات شوراء بطور معمول دوبار در سال (پاييز و بهار) تشكيل ميگردد. برحسب ضرورت جلسات فوق العاده به پيشنهاد دبير شوراء و تأييد مقام وزارت تشكيل ميشود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

دستور جلسات توسط دبير شوراء حداقل شش هفته قبل از نشست براي اعضاي شوراء و رؤساي دانشگاهها ارسال مي گردد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

جلسات شوراء با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت مي يابد. هر يك از موضوعات مطروحه درصورت كسب اكثريت آراء حاضرين (نصف به اضافه يك ) به عنوان مصوبه جلسه قلمداد ميشود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

دستور جلسات توسط دبيرخانه و بر اساس پيشنهادها، تقاضاها و نظرات دانشگاهها، دبيرخانه، اعضاي شورا، اعضاي هيأ تهاي ممتحنه و صاحبنظران تهيه ميگردد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

بنا به پيشنهاد حداقل سه نفر از اعضاي جلسه در موارد خاص رأي گيري مخفي به عمل خواهد آمد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

برحسب ضرورت و به منظور مشاوره، از دبيران هيأتهاي ممتحنه و ارزشيابي رشته هاي ذيربط (بدون حق رأي ) جهت شركت در جلسه دعوت به عمل مي آيد ليكن رأي گيري در غياب مدعوين صورت ميگيرد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

اين آئين نامه در هفت ماده در اولين نشست شوراي آموزش علوم پايه پزشكي،بهداشت و تخصصي در تاريخ 28/7/1375به تصويب رسيد.

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٣ خرداد ١٣٨٨ - ٠٩:٣١ / شماره خبر: ٤٠٩٢ / تعداد نمايش: 4256

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج