v  منشور اخلاقی                 v  فرم نظرسنجی                 v   راهنمای ارتباطات                  خدمات الکترونیک

     . برنامه توسعه ارتباطات مردمی و تکریم ارباب رجوع              . ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

     . گزارش فرآیندهای تعاملی و تراکنشی       

 

رسول اکرم (ص) :

هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.

 

مراجعین محترم

با سلام، پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار گرفته است به منظور بررسی میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات ارائه شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. لذا خواهشمند است ضمن پاسخگویی دقیق ما را در ارائه خدمت بهتر به مراجعین این وزارتخانه یاری فرمایید.

هرگونه انتقاد یا پیشنهادی برای ارائه خدمات بهتر کارکنان وزارت متبوع به مراجعین دارید، بیان فرمایید.

از همکاری شما سپاسگزاریم.

 


 فرم نظرسنجی از مراجعین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 جنس :زن
مرد
 میزان تحصیلات :
 به کدام معاونت یا اداره مراجعه کردید :
 برای چه کاری به آن اداره مراجعه کردید :
 پاسخگویی به درخواست شما :
 سرعت ارائه خدمات :
 میزان دقت کارکنان :
 راهنمایی دقیق برای انجام خدمات :
 برخورد و همکاری کارکنان :
 امکانات رفاهی موجود در وزارتخانه برای مراجعان :
 مجموع ارزیابی شما از وزارتخانه :
 رضایتمندی یا عدم رضایت از کارمند خاص با ذکر مورد :
 پیشنهادات شما در زمینه اجرای بهتر تکریم ارباب رجوع :