وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اول
تماس با ما
RSS
سه شنبه ١٠ شهريور ١٣٩٤  -  
 » 
عنوان ها
دسترسی سریع
   

 

آخرین اخبار
هفته سلامت 1392
 


در هفته دولت:
152 خانه بهداشت بازسازی و 3 خانه بهداشت در استان البرز افتتاح شد
١٥٢خانه بهداشت و پایگاه بهداشتی در استان البرز و 3 خانه بهداشت افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .
 يکشنبه ٨ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
افتتاح دو پایگاه بهداشتی و درمانی در ایلام در هفته دولت
دو پایگاه بهداشتی و درمانی شماره 5 شهری ایلام و پیچ آشوری در حاشیه شهر ایلام در هفته دولت با حضور استاندار و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام افتتاح شد.
 چهارشنبه ٤ شهريور ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٩ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ١متن کامل >>
 يکشنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٢ - نظرات : ١متن کامل >>
 يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٢ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٢١ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ١متن کامل >>
 يکشنبه ٢٠ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٩ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٦ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٢ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٢ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٢ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٢ اسفند ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>