وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مديران ارشد ستاد مركزي

 

 

مقام محترم وزارت و معاونان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

-

تلفنخانه

-

88363560

الی 80

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

1

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر

88363560

الی80

88364111

شهرک  قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر ایرج حریرچی

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی

88363560

الی80

88364111

شهرک  قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشکی

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر سید علی صدرالسادات

معاون توسعه مديريت و منابع


88363588

88363857

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر رسول دیناروند

معاون وزیر ورییس سازمان غذاودارو

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

7

دکتر محمد حاجی آقاجانی

معاون درمان

81454646

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

8

دکتر علی اکبر سیاری

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

9

طاهر موهبتی

معاون برنامه ریزی هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

81454820

81454825

88385581

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

10

دكتر محمدرضا فراهانی

معاون فرهنگی و  دانشجویی

81455440

-2

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA

11

دكتر سید محمد هادی ایازی

معاون امور اجتماعی

81453154

-

شهرك قدس بلوار فرحزادي بلوار ايوانك ساختمان ستاد مركزي

12

محمد میرزابیگی

معاون پرستاری

81454661-81454663

81454370

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر حسن امامی رضوی

قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها

814552300

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

حوزه وزارتي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمد توکلی

رییس مرکز حراست

81455555

88363612

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

2

دكتر محسن اسدی لاری

قائم مقام وزیر در امور بین الملل

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر حسین کشاورز

مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

88363560 الي 80

88364111

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر حسین کشاورز

نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

81453235

88363585

88363585

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A – طبقه 2

5

دکتر سید سجاد رضوی

مشاور و  مدیرکل دفتربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

88364230

88364234

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 14

6

دکتر عباس زارع نژاد

مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

81454243

81454445

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

7

دکتر ایرج حریر چی

نماینده وزیر بهداشت در هیات مرکزی گزینش

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

8

دکتر سیدمحمود تارا

سرپرست دفتر آمار فناوری اطلاعات

81453201-2

88364383

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه پنجم

9

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

81454330

81454457

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

مشاوران وزیر

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مصطفی قانعی

مشاور وزیر ودبیر شورای فن آوری سلامت

88363560-80

88363971

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

2

دکتر داوود دانش جعفری

مشاور عالی وزیر در امور زیر بنایی و تحول در نظام سلامت

81453154

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

دکتر محمد رضا منصوری

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر فریدون نوحی

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر حاجی آخوندی

مشاور وزیر در امور طب سنتی و گیاهان دارویی

88823949

88821554

ایرانشهر شمالی- نبش کوچه شریف- ساختمان شماره 5- وزارت متبوع- طبقه دوم

6

دکترسید جمال الدین سجادی

 

مشاور وزیر در امور آموزشی و تحقیقاتی

88364230

88364234

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی -

7

حاج آقا سیدرضا نیری

مشاور وزیر در امور خیرین سلامت

85 و 88764654

88545026

خیابان سهروردي- نبش خ شهيد قندي- پلاك 20

8

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه

81455270

88363721

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 15

9

دکتر صدری زاده

مشاورورئیس فرهنگستان علوم پزشکی در امور بهداشتی وبین و الملل

88645515

88645499

بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی فرهنگستان علوم پزشکی

10

دکتر پورجلالی

مشاور مالی

81452981

88364111

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

11

دکتر صیاد یوسفی

فرمانده بسیج مرکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

88363969

88363969

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

12

دکتر نجمه تهرانیان

مشاور وزیر در امور مامایی

88363560

-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر زینت قنبری

مشاور وزیر در حوزه سلامت زنان

88363560

-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

14

دکتر سید محمود طباطبایی

مشاور وزیر در امر بیمارستانهای خصوصی کشور

88363560-80

_

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

15

دکتر بهرام عین اللهی

مشاور ونماینده وزیر در شورای گسترش دانشگاههای علوم  پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

16

دکتر محمد رضا ظفرقندی

مشاور وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

17

دکتر باقر لاریجانی

مشاور ونماینده وزیر بهداشت در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

18

سید محمد هادی موسوی

مشاور وزیر در امور شاهد وایثارگران

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

19

دکتر محمد حسین نیکنام

مشاور وزیر در امور بین الملل

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان  ستاد مرکزی

20

دکتر حسن بهبودی

مشاور وزیر و عضو شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

21

دکتر حسین رحیمی

مشاور وزیر در امور سنجش ارزشیابی علم وفناوری

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

22

دکتر عبدالله کریمی

مشاور وزیر و عضو منتخب وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی وتخصصی

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

23

دکتر علیر ضا استقامتی

مشاور وزیر و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی

883635620-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

24

دکتر سید رضا مجدزاده

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت

88991112

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

25

دکتر رضا ملک زاده

رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

88363560-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

26

دکتر سعید تاملی

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

27

دکتر محمد جهانگیری

دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه

88363560-80

-

-

28

آقای رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی

81453056

-

-

29

دکتر حق دوست

مشاور وزیر و سرپرست رصدخانه اطلاعات نظام سلامت

88363560
الی80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و  امور مجلس

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

طاهر موهبتي

معاون برنامه ریزی ، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

81454820-81454825

88385581

شهرك قدس -بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

2

دکتر محسن نجفی خواه

قائم مقام معاونت امور مجلس

81455497

_

شهرك قدس-بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

3

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیات امنا

81455270

-

شهرك قدس -بلوار فرحزادي-بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

4

دکتر حمید رضا صفی خانی

قائم مقام معاونت در امور برنامه ریزی

81455270

_

شهرك قدس -بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

5

جعفر عاشوری

مشاور اجرایی و رئیس حوزه معاونت برنامه ریزی، هماهنگی ،حقوقی و امور مجلس

81454815

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت

6

جواد افشاری

سرپرست دفتر امور حقوقی

81452791

88363859

88363971

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت

7

دکتر عباس         میرشکاری

سرپرست دفتر مطالعات حقوقی و تنقیح قوانین

81455418

-

شهرک قدیس- بلوار ایوانک- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت

8

حمیدرضا اشراقی

مسئول روابط عمومی

81455568

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت

معاونت آموزشي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

81452891

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکc

2

دکتر حمید اکبری

قائم مقام معاونت آموزشی

81452891

88363983

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوکc

3

دکتر امیر احمد اخوان

معاون اجرایی

88364235

88363860

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

4

دکتر سید محمد توانگر

مشاور و دبیر شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی

88393560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

5

دکتر نیما رضایی

مشاور معاونت در امور بین الملل

8836356-80

-

شهرک قدس  -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c

6

دکتر احمد خالق نژاد طبری

دبیر شورای گسترش دانشگاههای  علوم پزشکی

88364240

88364240

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

7

دکتر علی بیداری

مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشكي

88363988

88363986

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

8

محمد حسین پور کاظمی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی

88364105

88364105

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

9

دکتر سید محسن رحیمی

مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر

88363988

88364525

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

10

دکتر شهرام یزدانی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

88364224

88364116

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

11

دکتر رامتین حدیقی

رئیس مرکز خدمات آموزشی

88364536

88364536

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

12

دکتر سید علی حسینی

مشاور وزیر ورئیس مرکز امور هیات علمی

88364227

88364227

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

13

دکتر امامی رضوی

قائم مقام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

81452300

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر طاهره چنگیز

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی

88364228

88364228

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

14

دکتر محمد عبداللهی

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

88364237

88364237

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

15

دکتر سعید عسگری

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

88364238

88364237

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

16

دکتر جمشید حاجتی

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی

88364533

88364533

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

17

دکتر سید منصور رضوی

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88364227

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی C

18

دکتر پروین پاسالار

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان

88364224

88364116

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ستاد مرکزی -بلوک C

19

دکتر مهدی شادنوش

سردبیر فصلنامه علمی وپژوهشی طب وتزکیه

81452909

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوک C

20

دکتر مهدی محمدزاده

مشاور معاون آموزشی ودبیر کار گروه کشوری تجاری سازی و اقتصاد آموزش پزشکی

81452891

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکc

21

دکتر علیرضا استقامتی

دبیر کمسیون انجمن های علمی  گروه پزشکی

88364224

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکc

22

دکتر عطاء الله پور عباسی

دبیر کمیته تحقیق و توسعه

81452910

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکC

23

دکتر محمد علی محققی

مشاور معاون آموزشی و مسئول راه اندازیب دانشگاه طب سنتی اسلامی - ایرانی

81452891

-

-

25

دکتر جبرائیل نسل سراجی

معاون دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و دبیر ستاد اجرایی سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

81452891

-

-

26

دکتر مسعود یاوری

مسئول کمیته و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی

88363560-80

-

-

معاونت تحقيقات و فناوري

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام معاونت تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلور ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

3

دکتر اصغر عبادی فر

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره رازی

81455181

-82

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

5

دکترحسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

81454325

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

6

دکتراحسان شمسی گوشکی

دبیر کمیته  اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

7

دکتر کاظم زنده دل

مسئول ثبت سرطان کشوری

81455152

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- بلوکA-طبقه پانزدهم

8

دکتر پیام کبیری

رییس مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات وانتشارات علمی

81455158

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

9

دکتر علی اکبری ساری

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

81454950

81454272

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

10

دکتر قاسم جهانگرد

مشاور و رئیس دفتر معاونت و مدیر روابط عمومي

81455218

81455219

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

11

دکتر مجتبی زارعی

دبیر شورای تحقیقات علوم پزشکی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک

معاونت بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکتر علی  اکبر سیاری

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر احمد کوشا

معاون فنی معاونت بهداشت و مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیردار

81455060

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکتر جعفر صادق تبریزی

قائم مقام معاونت بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه

81454803

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA-طبقه ششم

4

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

81455005

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوک

5

دکتر محمد اسماعیل مطلق

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس

81454910

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

6

دکتر خسرو صادق نیت

مدیر کل دفتر سلامت محیط و کار

81454120

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

7

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی و اعتیاد

81454961

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

8

دکتر شهرام رفیعی فر

سرپرست دفتر آموزش وارتقای سلامت

81454980

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوک

9

خانم دکتر زهراعبدالهی

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

81454992

_

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA

10

دکترعزیز اله عاطفی

مشاور ومعاون اجرایی معاونت بهداشتی

81455070

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی Aبلوک

11

دکترعلی اردلان

مشاور معاون بهداشت و سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

81454230

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

12

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

81453061

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر حمید صمد زاده

رئیس اداره بهداشت دهان و دندان

81454271

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

14

حمید انصاری

مسئول روابط عمومی

81455524

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

معاونت درمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکتر محمد حاجی آقاجانی

معاون درمان

81454646

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک  طبقه نهم A

2

دکتر علی شهرامی

معاون اجرایی

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

دکتر علی ماهر

معاون در امور فنی و برنامه ریزی

81455486

81454708

شهرک قدس- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه نهم

3

دکتر پیر حسین کولیوند

سرپرست  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

81454115

81454537

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوک A طبقه نهم

4

دکتر علیرضا اولیائی منش

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

81454322-81454320

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A - طبقه هشتم

5

دکتر سهیل نصوحی

مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A طبقه هفتم

6

دکترسید محمد حسین میر دهقان

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A  طبقه هشتم

7

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c- طبقه ششم

8

آرزو دهقانی

مسئول روابط عمومی

81455385

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A طبقه نهم

9

مهندس حسن باقری

مشاور معاونت درمان

81455319

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A - طبقه نهم

10

دکتر سید احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی و اعتیاد

81454961

81456517

شهرک  قدس- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد- بلوک A طبقه نهم

معاونت توسعه مديريت و منابع

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر صدرالسادات

معاون توسعه مدیریت و منابع


88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

2

دکتر مصطفی  پریدار

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی


-

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 13 معاونت توسعه

3

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع


88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

4

دکتر غلامحسین صالحی زلالی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c- طبقه 13

5

دکتر علیرضا جدیان

مشاور معاونت توسعه مدیریت ومنابع

81452952

-

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

6

دکتر جلیل کاوه

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

88363827

-

88363588

ستادمرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 13

7

دکتر غلامرضا خاکی

مسئول کمیته طراحی و تدوین برنامه جامع حوزه معاونت توسعه

88363827

-9

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 13

9

بیوک مردانی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

-

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

10

احمد ماهی

مدیر کل منابع انسانی

88363850

88363849

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 10

11

دکتر مسعود ابوالحلاج

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

7- 88363725

88363727

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 10

12

دکتر محمد حسین سالاریان زاده

رئیس مرکز توسعه مدیریت  و تحول اداری

88363842

-3

88363844

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 11

13

مهندس امیرساکی

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 11

14

اصغر کوهی

ذيحساب و مديركل امورمالي

81453102

88364101

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 3

15

لیلا آهنگرزاده

مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع

81452957

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت

حوزه مديريت و هماهنگي امور بازرگاني

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دكتر سید عباس حسنی

قائم مقام وزیر در امور اقتصادی  وبازرگانی ورئیس مرکز مدیریت  وهماهنگی امور بازرگانی

81453056-9

88363587

88363587

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوك A- طبقه دوم

معاونت فرهنگی، دانشجویی

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمدرضا فراهانی

معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 14

2

دکتر محمد تاج فرد

مشاور اجرایی ، معاونت فرهنگی ، دانشجویی و

81455440-2

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوکA، طبقه 14

3

جلال نژاد جواد

مدیر کل، معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوک A، طبقه 14

4

دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی

مشاور علمی، پژوهشی و قائم مقام اجرایی  معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455495

88694384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A- طبقه 14

5

مهدی صالحی

رئیس دفتر و مدیر اجرایی معاونت  فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

6

دکتر حسام الدین علامه

مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

814554949

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

7

دکتر نبی مطلبی

مدیر کل دانشجویی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

81455494

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه 14

8

دکتربحرالعلومی

رئیس مرکز قرآن و عترت (ع)

88944952

88925611

88925607

خ ولیعصر -بالاتر از چهارراه طالقانی نبش کوچه گیلان

9

دكتر وحيد صرامي

دبیر شورای مرکزی انضباطی

88946919

88944121

88946919

88944721

خ ولیعصر- بالاتر از چهارراه طالقانی-نبش کوچه گیلانی

10

مهدی معماری

مدیر روابط عمومی

81455456

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

اداره کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

81454330