مقام محترم وزارت و معاونان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دكتر مرضيه وحيد دستجردی

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

88363560 الي 80

88364111

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

2

دكتر محمدعلي محققي

معاون آموزشي

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

3

دكتر سید عباس حسنی

معاون توسعه مديريت و منابع

9-88363728

88363857

88363588

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دكتر احمد شيباني

معاون و رئیس مرکز توسعه غذا و دارو

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5

دكتر مصطفي قانعي

معاون تحقيقات و فناوري

66582551

66582541

66582535

خيابان آزادي – نرسيده به چهار راه اسكندري – روبروي پارك اوستا پلاك 211

6

دكتر سيد حسن امامي رضوي

معاون درمان

66718198

66700517

66705176

ساختمان حافظ – تقاطع خيابان حافظ و جمهوري

7

دکتر علیرضا مصداقی نیا

معاون بهداشت

66705035

66705035

ساختمان حافظ – تقاطع خيابان حافظ و جمهوري – طبقه پنجم

8

دكتر سيدرمضان محسن‌پور

قائم مقام وزیر در امور مجلس

88826332

88320675

خ ايرانشهر جنوبي- نبش كوچه شريف- پ68

9

دكتر فرحناز تركستاني

معاون و رئیس مرکز امور دانشجویی و فرهنگی

88946916

88946917

88925606

خ وليعصر- بالاتر از خ آيت الله طالقاني –پ579- طبقه دوم

حوزه وزارتي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر لاریجانی

قائم مقام وزیر در امور سیاست گذاری

66405666

66419541

بلوار کشاورز- نبش خیابان قدس- طبقه هشتم

2

دكتر ابراهيم متوليان

رئيس مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني و تجهیزات پزشکی و رئیس هیأت امنای ارزی

81453056

81453057

81453063

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوك A- طبقه دوم

3

دكتر سيدمحمد حسين مدرسي

رئيس انستيتو پاستور ايران

66954321

66468760

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

4

دكتر حسن ابوالقاسمي

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

3-88601582

88601580

بزرگراه شهيد همت – جنب برج ميلاد – سازمان انتقال خون ايران

5

دكتر حسن امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه و دبير مجامع شوراها و هياتهاي امناء

88305929

88826279

88248433

ميدان فردوسي - خيابان ايرانشهر جنوبي - نبش كوچه شريف - پلاك 68

6

محمد عليزاده

مديركل دفتر مركزي حراست

81452555

88363612

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

7

دكتر محمد حسين نيكنام

قائم مقام وزیر در امور همکاری های بین المللی

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

8

دكتر حسن آقاجانی

مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي و روابط عمومی

 

 

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 14

 

 

نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

81453235

88363585

88363585

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A – طبقه 2

9

دکتر جمال الدین سجادی

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

88364230

88363857

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 14

10

دکتر عصمت باروتی

مدیر پیگیری طرح های جامع سلامت زنان

5-81453084

81453080

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

11

غضنفر ميرزا بيگي

مشاور وزير در امور كارآفريني

88363584

88363584

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

12

دکتر سیدحمید حسینی

مدير روابط عمومي

88363582

88363583

 

81453244

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

13

مهدی نوروزیان

مدیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

مشاوران وزیر

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمود کاظمی

مشاور وزیر در امور حقوقی

88363859

88363971

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

2

دکتر محمدمهدی اصفهانی

مشاور وزیر در امور طب اسلامی

 

 

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

3

دکتر عصمت باروتی

مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور زنان

5-81453084

81453080

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

4

دکتر محمدامیر امیرخانی

مشاور وزیر

 

 

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

5

دکتر علیرضا یلدا

مشاور وزیر در امر سلامت

 

 

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

6

دکتر سیدمحمود طباطبایی

مشاور وزیر در امر سلامت

 

 

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

7

دکتر حاجی آخوندی

مشاور وزیر در امور طب سنتی و گیاهان دارویی

88823949

 88821554

ایرانشهر شمالی- نبش کوچه شریف- ساختمان شماره 5- وزارت متبوع- طبقه دوم

8

دکتر سجادی

مشاور وزیر در امور آموزشی و تحقیقاتی

 

 

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

9

حاج آقا سیدرضا نیری

مشاور وزیر در امور خیرین سلامت

8-88764654

88543798

خیابان ایرانشهر جنوبی- نبش کوچه شریف- پلاک 68

10

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه

88305929

 

خیابان ایرانشهر جنوبی- نبش کوچه شریف- پلاک 68

11

دکتر صدری زاده

مشاور بین الملل

88364369

 

 

12

دکتر پورجلالی

مشاور مالی

 

 

 

13

دکتر سیداکبر حسینی نژاد

مشاور وزیر در امور ایثارگران و مدیرکل دانشجویان شاهد و ایثارگر

88363586

88363586

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک A- طبقه دوم

14

دکتر صیاد یوسفی

فرمانده بسیج مرکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

88363969

88363969

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک B

15

دکتر محمود کاظمی

مشاور وزیر در امور حقوقی

 

 

 

16

دکتر محمدعلی چراغی

مشاور وزیر در امور پرستاری

 

 

 

17

دکتر احمد عامری

مشاور وزیر و سرپرست اورژانس مداوم جامعه پزشکی، آموزش عمومی، ارتقاء تعیین کننده سلامت

 

 

 

18

دکتر محمدعلی چراغی

مشاور وزیر در امور پرستاری

66701708

 

 

19

دکتر حسین ریاضی

مشاور وزیر و مسئول دفتر آمار و فناوری اطلاعات

2-81453201

81453101

81453039

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

20

دکتر مبارکی

مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی

 

 

 

معاونت امور مجلس

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دكتر سيدرمضان محسن‌پور

معاون وزير در امور مجلس

88320675

88300043

88320675

خیابان طالقانی- خیابان ایرانشهر جنوبی- پایین تر از سمیه- نبش کوچه شریف- پلاک 68

2

دکتر علی سنگی

مدير كل امور مجلس

88821159

88320675

خیابان طالقانی- خیابان ایرانشهر جنوبی- پایین تر از سمیه- نبش کوچه شریف- پلاک 68

معاونت آموزشي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمدعلی محققی

معاون آموزشی

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر محمد حسین افجه ای

معاون اجرایی

81452919

88363860

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه سیزدهم

3

دکتر سید امیرمحسن ضیایی

مدیر کل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی

88364240

88364240

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه هشتم

4

دکتر مرتضی خوانین زاده

مدیر کل آموزش مداوم جامعه

88363988

88363988

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه هفتم

5

دکتر جبرائیل نسل سراجی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی

88364105

88364537

88364105

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه دوم

6

دکتر سید اکبر حسینی نژاد

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

88364525

88364525

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه هفتم

7

دکتر نادر ممتازمنش

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

88364224

88364116

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه هفتم

8

دکتر احمد جنیدی جعفری

رئیس مرکز خدمات آموزشی

88364536

88364536

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه ششم

9

دکتر محمد حسین اسدی

رئیس مرکز امور هیات علمی

88364227

81452309

88364227

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه ششم

10

دکتر علی حائری

قائم مقام معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی

88364228

88364228

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه هشتم

11

دکتر عباس شفیعی

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

81452497

88364237

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه هشتم

12

دکتر اکبر فاضل

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

2-81452501

88364237

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه هشتم

13

دکتر مصطفی رضائیان

قائم مقام معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش علوم پایه 1 بهداشت و تخصصی

88364533

88364533

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه هشتم

14

دکتر امن زاده

دبیر شورای آموزش طب سنتی و مکمل

81452485

81452485

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه هشتم

15

عبدالناصر نوروز زاده

مشاور و مدیر روابط عمومی

81452893

88364236

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه سیزدهم

16

دکتر زهره سهرابی

مشاور معاون آموزشی در امور مدیریت کیفیت

81452434

81452434

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه سیزدهم

17

دکتر احمد عامری

مشاور

88364113

88364113

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه هشتم

18

دکتر سیدموسی صدر حسینی

مشاور معاون آموزشی و قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

81452300

88364528

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه پنجم

معاونت تحقيقات و فناوري

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دكتر مصطفي قانعي

معاون تحقيقات و فناوري

66582551

66582541

6-66582535

خيابان آزادي نرسيده به چهار راه اسكندري روبروي پارك اوستا پلاك 211

2

مهندس رضايي

مدير کل دفتر توسعه و هماهنگي اطلاع رساني پزشكي

66582510

66582513

66582513

خيابان آزادي نرسيده به چهار راه اسكندري روبروي پارك اوستا پلاك 211

3

دكتر پرويز اولياء‌

مديرکل دفتر توسعه و هماهنگي نظام تحقيقات و فناوري

66582540

66582542

66582542

خيابان آزادي نرسيده به چهار راه اسكندري روبروي پارك اوستا پلاك 211

4

دكتر كاظم زنده دل

دبیر دفتر توسعه ارتقاء اخلاق پزشکی

66582552

66582552

خيابان آزادي نرسيده به چهار راه اسكندري روبروي پارك اوستا پلاك 211

5

دکتر علی اکبری ساری

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

66582516

 

خيابان آزادي نرسيده به چهار راه اسكندري روبروي پارك اوستا پلاك 211

6

دکتر اصغر عبادی فر

مشاور عالی

66582506

 

خيابان آزادي نرسيده به چهار راه اسكندري روبروي پارك اوستا پلاك 211

7

دکتر مسعود سلیمانی

مشاور تحقیقات بالینی

66582552

 

خيابان آزادي نرسيده به چهار راه اسكندري روبروي پارك اوستا پلاك 211

8

دکتر قاسم جهانگرد

مسئول روابط عمومي

66582503

66582535

خيابان آزادي نرسيده به چهار راه اسكندري روبروي پارك اوستا پلاك 211

معاونت بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکتر علیرضا مصداقی نیا

معاون بهداشت

66705035

66705035

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی –طبقه5

2

دکتر محمد شریعتی

قائم مقام معاونت بهداشتی و رئیس مرکز مدیریت شبکه

66700142

66707310

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری ها

66707377

66707682

66700143

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4

دکتر محمد اسماعیل مطلق

مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت

66702483

66707547

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -طبقه4

5

دکتر ندافی

مدیر کل دفتر سلامت محیط و کار

66707636

66707417

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - طبقه5

6

دکتر محمدباقر صابری زفرقندی

مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

66701703

66700410

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -طبقه4

7

خانم دکتر رخشانی

مدیرکل دفتر آموزش سلامت

66707537

66705035

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - طبقه5

8

دکتر محمود ابراهیمی

مسئول روابط عمومی

66760518

66707322

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

9

دکتر جزایری

مشاور معاون بهداشت و سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

66700276

66707518

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -طبقه4

10

دکتر اردلان

مشاور معاون بهداشت و سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

 

 

 

معاونت درمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکتر سيد حسن امامي رضوي

معاون درمان

66700517

66718198

66705176

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -طبقه6

2

دکتر غلامرضا معصومی

رئيس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

66700324

66705068

66701733

تقاطع حافظ و جمهوري- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- طبقه 1

3

دکتر علیرضا اولیائی منش

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

66707372

66707518

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4

دکتر حمید رواقی

مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

66709085

66709085

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5

دکتر سیدسجاد رضوی

مدیرکل دفتر نظارت امور درمان

66705860

66705860

تقاطع حافظ و جمهوري- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - طبقه 3

6

دکتر محمدعلی چراغی

مشاور وزیر در امور پرستاری

66701708

66704702

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - طبقه5

7

دکتر سعید مهدوی

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

66760608

66728121

تقاطع حافظ و جمهوری-کوچه زرتشتیان

8

دکتر محمود ابراهیمی

مسئول روابط عمومی

66760518

66707322

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

9

دکترسیدمحمد طباطبایی

معاون اجرایی

66711050

66720400

66707518

تقاطع حافظ و جمهوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -طبقه6

10

دکتر ستایشی

مشاور معاونت درمان

 

 

 

مرکز توسعه غذا و دارو

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دكتر احمد شيباني

معاون و رئیس مرکز توسعه غذا و دارو

66405598

66705868

خ انقلاب- روبروي درب اصلي دانشگاه تهران- خ فخررازي- ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2

دکتر مرتضی پیرعلی همدانی

مشاور اجرایی معاون غذا و دارو

66405598

66705868

خ انقلاب- روبروي درب اصلي دانشگاه تهران- خ فخررازي- ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3

دکتر بهروز جنت

مديركل نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي

66405590

66467265

خ انقلاب روبروي درب اصلي دانشگاه تهران – خ فخررازي -  ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-  طبقه 5

4

دكتر حسین رستگار

مديركل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو

66406174

66404330

خ امام خميني بعد از ميدان حسن آباد نرسيده به خيابان وليعصر

5

دكتر محمدرضا شانه سازپور شوشتري

مديركل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

66466930

66469142

خ انقلاب روبروي درب اصلي دانشگاه تهران- خ فخررازي- ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -  طبقه 6

6

آقای سیداسماعیل  سعادتدار

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

66405569

66405569

خ انقلاب روبروي درب اصلي دانشگاه تهران- خ فخررازي- ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -  طبقه 3

مجامع شوراها و هيات هاي امناء

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دكتر حسن امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه و دبير مجامع شوراها و هياتهاي امناء

88305929

88826279

88248433

ميدان فردوسي - خيابان ايرانشهر جنوبي - نبش كوچه شريف - پلاك 68

2

دكتر محمدعلي مفتون

مشاور فني و اجرايي

88305929

88248433

ميدان فردوسي - خيابان ايرانشهر جنوبي - نبش كوچه شريف- پلاك 68

معاونت توسعه مديريت و منابع

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دكتر سید عباس حسنی

معاون توسعه مديريت و منابع

9-88363728

88363857

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

2

دكتر محسن بشارت پور

رئيس دبيرخانه تحقيقات كاربردي

88320674

88320674

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

3

محمود محمدي

معاون اجرایی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

2-86363731

88363721

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

مهندس مسعود ابوالحلاج

مديركل دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه و رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

7- 88363725

81452680

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر محمد فتحی

 

سرپرست مركز توسعه مديريت و تحول اداري

3-88363842

88363844

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

6

مهندس سيد محمد مهدي كلانتريان

مديركل دفتر مديريت منابع فيزيكي

88363841

88363730

88363841

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

7

هادي سحابي

ذيحساب و مديركل امورمالي

88364101

88364101

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

8

شاهرخ افتخاري

ذيحساب طرح هاي عمراني

88363847

88363855

88363855

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

9

دكتر آرش نوكار

مدير اجرایی طرح هاي مشترك با بانك جهاني

88363974

88363973

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

10

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور معاونت و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

9-88363728

88363857

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

11

دکتر حسین الفت نیا

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

9-88363728

88363857

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

12

دکتر امید فتحی زاده

کارشناس معاونت و مسئول روابط عمومی

81452930

88363588

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

ناصر حاج باشی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

9-88363728

88364387

88363588

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

14

دکتر حسین مبارکی

مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی

2-88363850

88363849

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

حوزه مديريت و هماهنگي امور بازرگاني

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دكتر ابراهيم متوليان

رئيس مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني و تجهیزات پزشکی و رئیس هیأت امنای ارزی

81453056

81453057

81453063

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوك A- طبقه دوم

2

مهندس سعيدرضا شاهمرادي

مديركل تجهيزات پزشكي

88843084

88810260

66405625

خيابان ايرانشهر شمالي – بالاتر از طالقاني – روبروي شهرداري

3

دکتر ابوالفضل باقری

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی

66777877

66714728

66715611

66715800

خیابان انقلاب- نرسیده به چهار راه کالج- خیابان خارک- شماره 29

4

ابوالفضل چمن تاج

مسئول روابط عمومی

88363587

7-81453056

81453063

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوك A- طبقه دوم

معاونت امور دانشجويي و فرهنگي

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دكتر فرحناز تركستاني

معاون و رئیس مرکز امور دانشجویی و فرهنگی

88946916

88946917

88925606

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

2

افسانه صادقي

سرپرست دفتر مركز مشاوره

88946913

88925606

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

3

علی اوسط زيني وند

مدير امور رفاهي

88944115

88925606

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

4

دکتر مجید خلیلی

مدیر مالی و بودجه و امور عمومی

88946870

88925606

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

5

دکتر بهنام حاجی هاشمی

مسئول دبیرخانه اسلامی شدن دانشگاه ها

88925610

88925606

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

6

دکتر رحیم قربانی

رئیس مرکز قرآن و عترت

88944122

88925606

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

7

دكتر سیدمهدی طيبي

مشاور و دبير شورای انضباطي دانشجویان

88946919

88925606

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

8

دكتر سیدمحسن رحيمي

مشاور معاونت و مدیر تربيت بدني

88946914

88925606

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

9

دکتر یکتایی

مشاور فرهنگی معاونت

88946916

88946917

88925606

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

10

حسین همتی

مسئول روابط عمومی

88925607

88925606

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

 

سازمان­هاي وابسته

سازمان انتقال خون ايران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دكتر حسن ابوالقاسمي

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

3-88601582

88601580

بزرگراه شهيد همت – جنب برج ميلاد – سازمان انتقال خون ايران

2

دكتر محسن منشدي

مدير روابط عمومي و امور بين‌الملل

11-88212110

88601545

بزرگراه شهيد همت – جنب برج ميلاد – سازمان انتقال خون ايران

انستيتو پاستور ايران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

3

دكتر مصطفي قانعي

سرپرست انستيتو پاستور ايران

66954321

66468760

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

4

دكتر زهرا زماني

مدير روابط عمومي و امور بين‌الملل

66409467

66409467

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

شركت مادر تخصصي پالايش و پژوهش خون

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

5

دكتر علی اصغر حق پرست

مديرعامل شركت مادر تخصصي پالايش و پژوهش خون و عضو هيئت مديره

3-88613401

88613400

تقاطع بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و همت- جنب برج میلاد- صندوق پستی 369-14665

6

مجيد قرباني

مسئول روابط عمومي

88613421

88613410

تقاطع بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و همت- جنب برج میلاد- صندوق پستی 369-14665

صندوق رفاه دانشجویی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

7

دکتر فرهاد جعفری

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

88946251

88946252

88944432

88946253

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

8

خانم اعظم پناهی

مسئول روابط عمومی

2-88946251

88946253

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 579- ساختمان ولیعصر

 

 

qqq

تدوين: روابط عمومی – تاريخ آخرين ويرايش: 22 دي 1389