وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اول
تماس با ما
RSS
شنبه ١٧ بهمن ١٣٩٤  -  
 » 
عنوان ها
دسترسی سریع
   

 

آخرین اخبار
راهنمای سایت های حوزه ستاد مرکزی
 

حوزه وزارتی

اداره روابط عمومي

http://www.behdasht.gov.ir

مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی

http://imed.behdasht.gov.ir

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

http://it.behdasht.gov.ir

دفتر کارآفرینی

http://karafarini.behdasht.gov.ir

دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

http://dhh.behdasht.gov.ir

معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

http://dme.behdasht.gov.ir

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

http://scume.behdasht.gov.ir

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

http://gpde.behdasht.gov.ir

دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی

http://epsc.behdasht.gov.ir

دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مکمل

http://itme.behdasht.gov.ir

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی, بهداشت و تخصصی

http://mbs.behdasht.gov.ir

اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

http://cehp.behdasht.gov.ir

اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

http://vsa.behdasht.gov.ir

اداره کل گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

http://dme.behdasht.gov.ir

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

http://edc.behdasht.gov.ir

مرکز سنجش آموزش پزشکی

http://sanjeshp.behdasht.gov.ir

http://www.sanjeshp.ir

مرکز امور هیئت علمی

http://aac.behdasht.gov.ir

مرکز خدمات آموزشی

http://edd.behdasht.gov.ir

معاونت اجرایی معاونت آموزشی

http://ded.behdasht.gov.ir

المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

http://medolympiad.behdasht.gov.ir

طرح ملی بسط و توسعه دانش لیزر در دندانپزشکی

http://pdald.behdasht.gov.ir

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

http://cgme.behdasht.gov.ir

اداره روابط عمومی معاونت

http://dme.behdasht.gov.ir

واحد مدیریت کیفیت آموزش

http://ieqm.behdasht.gov.ir

معاونت تحقیقات و فناوری

معاونت تحقیقات و فناوری

http://research.behdasht.gov.ir

پايگاه اطلاع رساني قرآن پ‍ژوهي و طب

http://quran.hbi.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه

http://mrd.behdasht.gov.ir

مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

http://mdar.behdasht.gov.ir

دبیرخانه تحقیقات کاربردی

http://sar.behdasht.gov.ir

دفتر مدیریت منابع انسانی

http://hrmo.behdasht.gov.ir/

دفتر امور حقوقی

http://lawoffice.mohme.gov.ir/

اداره کل ذیحسابی و امور مالی

http://gdfa.behdasht.gov.ir/

مدیریت امور عمومی

http://gao.behdasht.gov.ir/

دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه

http://budget.mohme.gov.ir/main/

معاونت دانشجويي و فرهنگي

معاونت دانشجويي و فرهنگي

http://farhangi.behdasht.gov.ir

معاونت سلامت

مرکز اورژانس تهران

http://ems115.behdasht.gov.ir/

آموزش سلامت خانواده

http://iec.behdasht.gov.ir

دبیرخانه مجامع شورا و هیات های امناء

دبیرخانه مجامع شورا و هیات های امناء

http://omana.behdasht.gov.ir

سازمان ها و مراکز مرتبط

انستیتو پاستور

http://pasteur.behdasht.gov.ir

انتقال خون

http://www.ibto.behdasht.gov.ir

شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون

http://www.ibrf.ir

هیات مرکزی گزینش

http://selection.behdasht.gov.ir

هسته گزینش ستاد مرکزی

http://sm.selection.behdasht.gov.ir

مرکز مقاومت بسیج

http://basij.behdasht.gov.ir

صندوق رفاه دانشجویان

http://srd.behdasht.gov.ir

مجمع خیرین سلامت

http://khayerinesalamat.ir