وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اول
تماس با ما
RSS
شنبه ٠٧ آذر ١٣٩٤  -  
 » 
عنوان ها
دسترسی سریع
   

 

آخرین اخبار
انتصابات
 


طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منصوب شد
با حکم دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر حمیدرضا خرم خورشید به عنوان رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منصوب شد.
 يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛
رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراک منصوب شد
با حکم دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر حسن طاهر احمدی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراک منصوب شد.
 يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست اداره امور پروانه ها ی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان منصوب شد
دکتر سیدمحمدحسین میردهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان طی حکمی دکتر سعیده مهدی پور را به عنوان سرپرست اداره امور پروانه ها ی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان منصوب کرد.
 دوشنبه ٨ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی معاون تحقیقات و فناوری؛
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب شد
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر حسین وطن پور را به سمت رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت منصوب کرد.
 شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
عضو كميته راهبري آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب شد
با حکم سید علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع خانم ربانی خواه به عنوان عضو كميته راهبري آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب شد.
 سه شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون اجرایی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب شد
با حکم دکتر سیدجواد رضوی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، دکتر علی میزبان خوشخو به عنوان معاون اجرایی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب شد.
 سه شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر بهداشت؛
روسای دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، البرز، گیلان، کرمانشاه، زاهدان، جیرفت و بیرجند منصوب شدند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی احکام جداگانه ای سرپرستان دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، البرز، گیلان، کرمانشاه، زاهدان، جیرفت و بیرجند را به عنوان روسای این دانشگاه ها منصوب کرد.
 دوشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
عضو كميته راهبري آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب شد
دکتر سید علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع طی حکمی اصغر کوهی را به سمت عضو كميته راهبري آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب کرد.
 يکشنبه ١٦ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور فرهنگي اجتماعي معاونت آموزشي منصوب شد
دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی طی حکمی دکتر علیرضا محمد قاسملو را به سمت مشاور فرهنگی، اجتماعی معاونت آموزشی منصوب کرد.
 يکشنبه ١٦ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
دبير و اعضای شورايعالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس اسلام منصوب شدند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس ماده 3 قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس اسلام مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی، دبير و اعضای شورايعالي انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس اسلام را منصوب کرد.
 چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
دبير ستاد كشوري نظارت بر اجراي تعرفه منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر محمد جهانگیری به عنوان دبير ستاد كشوري نظارت بر اجراي تعرفه منصوب شد.
 يکشنبه ٩ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس مرکز قرآن و عترت (ع) معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر مصطفی عباسی مقدم به عنوان رییس مرکز قرآن و عترت (ع) معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
 يکشنبه ٢ آذر ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
مشاور وزير و مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت دکتر سید سجاد رضوی به عنوان مشاور وزير و مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات منصوب شد.
 دوشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
سرپرست دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر حميد رضا خرم خورشيد به عنوان سرپرست دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي منصوب شد.
 دوشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی معاون آموزشی؛
سرپرست «مرکز خدمات آموزشی» منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «دکتر حمید اکبری» به عنوان سرپرست مرکز خدمات آموزشی منصوب شد.
 پنج شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور فرهنگی، اجتماعی معاونت تحقیقات و فناوری منصوب شد
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر محمد قاسم جهانگرد را به سمت مشاور فرهنگی، اجتماعی معاونت تحقیقات و فناوری منصوب کرد.
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری منصوب شد
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر مسعود امانلو را به سمت دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی منصوب کرد.
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان منصوب شد
معاون درمان وزارت بهداشت طی حکمی دکتر سید محمد حسین میردهقان را به سمت مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان منصوب کرد.
 يکشنبه ١٨ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست واحد بیماری های غیرواگیر منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشت، دکتر احمد کوشا با حفظ سمت به عنوان سرپرست واحد بیماری های غیرواگیر منصوب شد.
 شنبه ١٠ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون فرهنگی و دانشجویی؛
مشاور علمی، پژوهشی و قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد
با حکم دکتر فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر قنبری هاشم آبادی به عنوان مشاور علمی، پژوهشی و قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد.
 سه شنبه ٦ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>