وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اول
تماس با ما
RSS
چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٣  -  
 » 
عنوان ها
دسترسی سریع
آخرین اخبار
انتصابات
 
با حکم وزیر بهداشت؛
دکتر عليرضا رئيسي سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر عليرضا رئيسي را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر منصوب کرد.
 دوشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حریرچی به عنوان نماینده وزیر بهداشت در هیأت مرکزی گزینش منصوب شد
به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند الف ماده7 قانون گزینش دكتر ایرج حریرچی به عنوان نماینده وزیر در هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
 شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
دبير كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي منصوب شد
با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دكتر عليرضا استقامتي به سمت دبير كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي منصوب شد.
 جمعه ١١ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
مديرکل آموزش مداوم جامعه پزشکي منصوب شد
با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دکتر علي بيداري به سمت مديرکل آموزش مداوم جامعه پزشکي منصوب شد.
 جمعه ١١ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ، بهداشت و تخصصي منصوب شد
با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دكتر جمشيد حاجتي به سمت دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ، بهداشت و تخصصي منصوب شد.
 چهارشنبه ٩ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
مشاور معاون آموزشی منصوب شد
با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دكتر سيد اسماعيل مفيدي به عنوان مشاور معاون آموزشی منصوب شد.
 چهارشنبه ٩ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
رییس و اعضای شورای راهبردی سلامت شهر تهران منصوب شدند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر علیرضا مرندی را به عنوان رییس شورای راهبردی سلامت شهر تهران منصوب کرد.
 سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
دبیر و اعضای کارگروه کشوری «تجاری سازی و اقتصاد آموزش پزشکی» منصوب شدند
معاون آموزشی طی احکام جداگانه ای دبیر و اعضای کارگروه کشوری «تجاری سازی و اقتصاد آموزش پزشکی» را منصوب کرد.
 يکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور و عضو منتخب وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر عبدالله کریمی به عنوان مشاور و عضو منتخب وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد.
 شنبه ٥ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
دکتر سید مظفر ربیعی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر سید مظفر ربیعی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل شد.
 پنج شنبه ٣ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
دكتر حسين رحيمي مشاور وزير در امور سنجش، ارزشيابي علم و فناوري شد
دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، طی حکمی دكتر حسين رحيمي را به عنوان مشاور وزیر در امور سنجش، ارزشيابي علم و فناوري منصوب کرد.
 چهارشنبه ٢ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون تحقیق و توسعه سازمان غذا و دارو منصوب شد
با حکم دکتر رسول دیناروند مشاور وزیر و رئیس سازمان غذا؛ دکتر شکوفه نیک فر به سمت معاون تحقیق و توسعه سازمان غذا و دارو منصوب شد.
 سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو منصوب شد
با حکم دکتر رسول دیناروند مشاور وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو؛ دکتر اکبر عبداللهی اصل به سمت معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو منصوب شد.
 سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي منصوب شد
با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، محمدحسين پوركاظمي به سمت رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي منصوب شد.
 دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي منصوب شد
با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دکتر حمید اکبری به سمت دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي منصوب شد.
 دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
مشاور معاون آموزشی و دبير كارگروه كشوري تجاري سازي و اقتصاد آموزش پزشكي منصوب شد
با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دکتر مهدی محمدزاده به سمت مشاور معاون آموزشی و دبير كارگروه كشوري تجاري سازي و اقتصاد آموزش پزشكي منصوب شد.
 دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر نادر ممتازمنش به عنوان مشاور معاون آموزشي منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون آموزشی؛ دکتر نادر ممتازمنش به سمت مشاور معاون آموزشي منصوب شد.
 شنبه ٢٨ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
دکتر ابوالفضل ایرانی خواه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر ابوالفضل ایرانی خواه به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم منصوب شد.
 پنج شنبه ٢٦ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سیدامیر محسن ضیایی معاون آموزشی، دكتر شهرام يزداني به سمت رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي منصوب شد.
 چهارشنبه ٢٥ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
محمد ميرزابيگي معاون پرستاري شد
وزیر بهداشت، طی حکمی محمد ميرزابيگي را با حفظ سمت در حوزه كارآفريني و اشتغال، به عنوان معاون پرستاري منصوب کرد.
 سه شنبه ٢٤ دی ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>