وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اول
تماس با ما
RSS
پنج شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٣  -  
 » 
عنوان ها
دسترسی سریع
آخرین اخبار
انتصابات
 
با حکم مشاور معاون بهداشتی و رییس واحد بیماری های غیرواگیر؛
مدیر گروه «كاهش عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير، آموزش، ‌رسانه و دبيرخانه ماده 37» منصوب شد
با حکم دکتر بهزاد دماری مشاور معاون بهداشتی و رییس واحد بیماری های غیرواگیر، عباس پریانی به عنوان مدیر گروه «كاهش عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير، آموزش، ‌رسانه و دبيرخانه ماده 37» منصوب شد.
 سه شنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون پرستاری؛
مشاور معاون پرستاری در امور سياست گذاري هاي آموزش باليني منصوب شد
با حکم محمدمیرزابیگی معاون پرستاری دکتر محمد علي چراغي به عنوان مشاور معاون پرستاری در امور سياست گذاري هاي آموزش باليني منصوب شد.
 شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
دکتر محمد شکاری در سمت رياست دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ابقاء شد
با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر محمد شکاری در سمت رياست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بندرعباس ابقاء شد.
 يکشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
دکتر فرهاد پورفرضي در سمت رياست دانشگاه علوم پزشکی اردبيل ابقاء شد
با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر فرهاد پورفرضي در سمت رياست دانشگاه علوم پزشکی اردبيل ابقاء شد.
 يکشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی؛
رئیس گروه نیروی انسانی بیمارستانی تخصصی منصوب شد
با حکم دکتر سید احمد تارا مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، دکتر سید مرتضی خاتمی به عنوان رئیس گروه نیروی انسانی بیمارستانی تخصصی منصوب شد.
 چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون حقوقی و امور مجلس؛
مشاور معاون حقوقی و امور مجلس و مدير كل دفتر مطالعات و تنقيح قوانين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي منصوب شد
طی حکمی از سوی طاهر موهبتی معاون حقوقی و امور مجلس دکتر محمدجعفر حبیب زاده به عنوان مشاور معاون حقوقی و امور مجلس و مدير كل دفتر مطالعات و تنقيح قوانين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب شد.
 دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون پرستاری؛
مشاور معاون پرستاری در امور آموزشی و پژوهشی منصوب شد
با حکم محمد میرزابیگی معاون پرستاری دکتر سادات سیدباقر مداح به عنوان مشاور معاون پرستاری در امور آموزشی و پژوهشی منصوب شد.
 دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون پرستاری؛
مشاور معاون پرستاری در امور سیاست گذاری های آموزشی و حرفه ای منصوب شد
با حکم محمد میرزابیگی معاون پرستاری دکتر عباس عباس زاده به عنوان مشاور معاون پرستاری در امور سیاست گذاری های آموزشی و حرفه ای منصوب شد.
 دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
دکتر عليرضا عسگري در سمت رياست دانشگاه علوم پزشکی فسا ابقاء شد
با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر عليرضا عسگري در سمت رياست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا ابقاء شد.
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون طب سنتی؛
مشاور در امور تعالي معاونت طب ايراني- اسلامي منصوب شد
با حکم دکتر محمود خدادوست معاون طب سنتی دكتر عليرضا عباسيان به عنوان مشاور در امور تعالي معاونت طب ايراني- اسلامي منصوب شد.
 شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون طب سنتی؛
مشاور توسعه سلامت معاونت طب ايراني- اسلامي منصوب شد
با حکم دکتر محمود خدادوست معاون طب سنتی دکتر مژگان تن ساز به عنوان مشاور توسعه سلامت معاونت طب ايراني- اسلامي منصوب شد.
 شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
دکتر علي دل پيشه در سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ايلام ابقاء شد
با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر علي دل پيشه در سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايلام ابقاء شد.
 چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
دکتر محسن عظيمي نژاد سرپرست دانشكده علوم پزشکی نيشابور شد
با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر محسن عظيمي نژاد سرپرست دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نيشابور شد.
 سه شنبه ٦ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون پرستاری؛
مشاور اجرایی معاون پرستاری منصوب شد
با حکم محمد میرزابیگی معاون پرستاری دکتر حسین مبارکی به عنوان مشاور اجرایی معاون پرستاری منصوب شد.
 دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون بهداشت؛
معاون فني معاونت بهداشت منصوب شد
با حکم دکتر سیاری معاون بهداشت دکتر احمد کوشا به عنوان معاون فني معاونت بهداشت منصوب شد.
 دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور اجرایی معاون پرستاری منصوب شد
از سوی محمد میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت، دکتر حسین مبارکی به سمت مشاور اجرایی معاون پرستاری منصوب شد.
 سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون دانشجویی و فرهنگی؛
مشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور فرهنگی منصوب شد
با حکم دکتر محمدحسین آیتی معاون دانشجویی و فرهنگی، دکترحمید فغفور‌مغربی به عنوان مشاور معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور فرهنگی منصوب شد.
 سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر و اعضای كميته راهبري آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت منصوب شدند
طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع، دكتر غلامحسین صالحی زلانی به عنوان دبیر كميته راهبري آموزش و توانمندسازی و آقایان هادي سحابي، دکترمحمدرضا ملكي و خانم ربابه موسي قلي زاده به عنوان اعضای كميته راهبري آموزش و توانمندسازی منصوب شدند.
 يکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
دبير كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي منصوب شد
با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دكتر علیرضا استقامتی به سمت دبير كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي منصوب شد.
 سه شنبه ١٥ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی؛
مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی منصوب شد
با حکم دکتر سید امیرمحسن ضیایی معاون آموزشی، دكتر علی بیداری به سمت مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی منصوب شد.
 سه شنبه ١٥ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>