وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اول
تماس با ما
RSS
يکشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٤  -  
 » 
عنوان ها
دسترسی سریع
   

 

آخرین اخبار
انتصابات
 


رييس شوراي سياست‌گذاري بهداشت روان دانشجويان منصوب شد
با حکم دکتر فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی دکتر قنبری هاشم آبادی به عنوان رييس شوراي سياست‌گذاري بهداشت روان دانشجويان منصوب شد.
 يکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
نايب رئيس كميته و مسئول برنامه ملي كنترل سرطان منصوب شد
با حکم دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر ملک زاده به عنوان نايب رئيس كميته و مسئول برنامه ملي كنترل سرطان منصوب شد.
 چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
جانشین رییس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب شد
با حکم دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر محمدرضا فراهانی به عنوان جانشین رییس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
 شنبه ٩ اسفند ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
نایب رییس و دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت منصوب شد
با حکم دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر محمدرضا فراهانی به عنوان نایب رییس و دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت منصوب شد.
 سه شنبه ٥ اسفند ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
عضو و دبیر هیأت نظارت مرکزی بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، دکتر محمدرضا داودآبادي فراهاني به عنوان عضو و دبیر هیأت نظارت مرکزی بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
 دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر هماهنگی امور استانهای سازمان غذا و دارو منصوب شد
با حکم دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، مهندس عباس مهدیزاده مدیر هماهنگی امور استانهای سازمان غذا و دارو منصوب شد.
 چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون فنی مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان منصوب شد
با حکم دکتر سیدمحمدحسین میردهقان مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان، دکتر علی مشکینی به عنوان معاون فنی مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان منصوب شد.
 چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس گروه پیشگیری از سوانح و حوادث مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون فنی معاونت بهداشت و سرپرست واحد مدیریت بیماری های واگیر، دکتر علیرضا مغیثی به عنوان رییس گروه "پیشگیری از سوانح و حوادث" واحد مدیریت بیماری های غیر واگیر منصوب شد.
 سه شنبه ٧ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون اجرایی اداره کل امور بین الملل منصوب شد
با حکم دکتر محسن اسدی لاری مدیر کل امور بین المل، آقای فریدالدین تهرانچی به عنوان معاون اجرایی اداره کل امور بین الملل منصوب شد.
 يکشنبه ٥ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست گروه اطلاعات و دانش راهبردی سلامت در دبیرخانه سیاست گذاری سلامت منصوب شد
با حکم دکتر علیرضا دلاوری مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت، دکتر مهدی جعفری به عنوان سرپرست گروه اطلاعات و دانش راهبردی سلامت در دبیرخانه سیاست گذاری سلامت منصوب شد.
 شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور رئيس دبيرخانه سیاست گذاری سلامت در امور همکاری های فرابخشی سلامت منصوب شد
با حکم دکتر علیرضا دلاوری مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه سیاستگذاری سلامت دکتر بهزاد دماری به عنوان مشاور رئيس دبيرخانه سیاست گذاری سلامت در امور همکاری های فرابخشی سلامت منصوب شد.
 شنبه ٤ بهمن ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهندس سعید رضا اعظمی طی حکمی به سمت معاون پشتیبانی و مدیریت منابع منصوب شد
دکتر مشکینی رییس صندوق رفاه دانشجویان طی حکمی سعید رضا اعظمی را با حفظ سمت قبلی به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع صندوق منصوب کرد.
 يکشنبه ٢٨ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون اداره كل امور مجلس منصوب شد
با حکم حمیدرضا بهروان مدیرکل امور مجلس، علی عادل عابدی نژاد به عنوان معاون اداره كل امور مجلس منصوب شد.
 شنبه ٢٧ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست اداره گردشگری سلامت منصوب شد
با حکم دکتر سیدمحمدحسین میردهقان مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان، دکتر جلال نائلی به عنوان سرپرست اداره گردشگری سلامت منصوب شد.
 شنبه ٢٧ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون اجرائی مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان منصوب شد
با حکم دکتر سیدمحمدحسین میردهقان مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان نادر عسگری به عنوان معاون اجرایی این دفتر منصوب شد.
 شنبه ٢٧ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
سرپرست دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مراغه منصوب شد
با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر علي جنتي به عنوان سرپرست دانشكده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مراغه منصوب شد.
 چهارشنبه ٢٤ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون فرهنگی و دانشجویی؛
دبیر شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد
با حکم دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی، دکتر حسام الدین علامه به عنوان دبیر شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛
رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منصوب شد
با حکم دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر حمیدرضا خرم خورشید به عنوان رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منصوب شد.
 يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛
رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراک منصوب شد
با حکم دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر حسن طاهر احمدی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراک منصوب شد.
 يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست اداره امور پروانه ها ی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان منصوب شد
دکتر سیدمحمدحسین میردهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان طی حکمی دکتر سعیده مهدی پور را به عنوان سرپرست اداره امور پروانه ها ی دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان منصوب کرد.
 دوشنبه ٨ دی ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>