قاب سلامت

حضور و سخنرانی دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در اجلاس غیر متعهدها به ریاست وزیر بهداشت ایران در ژنو

اجلاس وزرای بهداشت اکو در حاشیه مجمع سالیانه سازمان جهانی بهداشت در ژنو

دیدار وزرای بهداشت ایران و کره جنوبی در حاشیه اجلاس سازمان جهانی بهداشت در ژنو

دیدار وزرای بهداشت ایران و الجزایر در حاشیه مجمع سازمان جهانی بهداشت در ژنو

دیدار وزرای بهداشت ایران و اتیوپی در حاشیه اجلاس سازمان جهانی بهداشت در ژنو

آرشیو ...

آخرین اخبار

آرشیو ...

  • B-H-Bottom-Slide-Pic-1
  • B-H-Bottom-Slide-Pic-1
  • B-H-Bottom-Slide-Pic-1
  • B-H-Bottom-Slide-Pic-1
  • B-H-Bottom-Slide-Pic-1
  • B-H-Bottom-Slide-Pic-1
  • B-H-Bottom-Slide-Pic-1
  • B-H-Bottom-Slide-Pic-1